MİMARLIK

Mimarlığın değişmez tanımı, Romalı mimar Vitruvius'un "sağlamlık, kullanışlılık, güzellik" (firmitas, commoditas, venustas) olarak dile getirdiği üç amacı içerir.

Planac mimarlık; kullanım güvenliğine sahip, işlevine uygun, rahatlık koşullarını sağlayan ve insana yaşama zevki ve yücelik duygusu aşılayan (kısaca sağlam, kullanışlı, güzel) mekanların yaratılmasını hedefler.

Yapıyı mimari kurallara, imar yönetmeliklerine, insanın doğasına,ihtiyaçlarına ve emniyetine uygun olarak yaratıcılığımızı katarak tasarlarız.

Yaratacağımız yapıya getireceğimiz fark, katacağımız özellikler aldığımız eğitim, tasarımcılık yeteneğimiz, vizyonumuz, araştırmacı ruhumuz, yenilikleri uygulayabilme kapasitemiz, malzeme bilgimiz ve sanatçı yönümüz ile ilgilidir.